Báo giá

Đơn giá thi công phần thô

Bảng báo giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện