Tư vấn và thiết kế công trình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BẢO AN luôn đặt khách hàng là người sử dụng cuối cùng vào vị trí trung tâm trong dịch vụ của chúng tôi. Cùng nhau hợp tác, chúng tôi không chỉ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc và công trình xây dựng bền vững, vĩ đại mà còn đánh dấu lịch sử cùng với ý tưởng mới và đầy tính sáng kiến của chúng tôi.

tl_files/Upload-here/DICH VU/tu-van-thiet-ke-cong-trinh-1.jpg

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình.
- Nghiên cứu khả thi.
- Đề xuất quy mô xây dựng,nhiệm vụ thiết kế và kế hoạch triển khai.
- Thiết kế ý tưởng nguyên lý và thiết kế chi tiết.

Trở lại